Hem

brukPappers- och massasindustrin är central i svensk ekonomi och det är därför viktigt att den utvecklas. Pappersindustrin har extrema krav på tillgänglighet och en maskinpark med avancerad storskalig produktionsutrustning som ofta går på överkapacitet, där ett stopp ofta kostar över 100.000 kr per timme.

De extremt höga kraven på tillgänglighet gör att bruken är försiktiga att prova ny teknologi, vilket gör det svårt att introducera och kommersialisera innovationer till branschen trots att produktionsnära förbättringar oftast är mycket lönsamma. Många bärkraftiga innovationer från både högskola och industrin blir därför ofta ej kommersialiserade.

Pulp & Paper Power är ett nätverk av innovationsföretag med produktionsnära innovationer till pappers och massaindustrin där gemensamma erfarenheter och kontaktnät används för att öka affärshastigheten och tillsammans underlätta det dagliga arbetet.

Medlemmar i Pulp & Paper Power